Om oss

Monoteist.se drivs av föreningen Koranstudiegruppen. Gruppen består av troende muslimer från hela Sverige som vill samarbeta för att göra goda verk som Gud uppmuntrar till i Koranen. Våra två fokusområden är att organisera olika välgörenhetsinsatser för att stötta människor i nöd i Sverige och i andra delar av världen och att studera Koranen - enskilt och i studiecirklar.

Välgörenhet

Vi är en grupp personer som donerar varje månad för att bidra med stabilitet i ett litet barnhem.

Koranstudier

En troende muslim behöver inte någon annan källa än Koranen för att veta hur man ska tjäna och dyrka Gud.

Monoteist

Vi tror på på en Gud som styr hela universumet och därför ska vi inte tjäna och dyrka något annat eller någon annan.

Uhuru Neli Ungdoms barnhem

Koranstudiegruppen stödjer Uhuru Neli Ungdoms barnhem genom donationer som skickas varje månad.

Uhuru Neli Youth and Children Home (UNYCH) är en registrerad icke-statlig organisation i Tanzania (referensnummer 00NG0/00004402) vars vision är att skapa ett samhälle där varje barn och ungdom har möjlighet att leva ett tillfredställande och meningsfullt liv. Organisationens uppdrag är att ge en bra uppväxt till barn och ungdomar i nöd genom att ge dem en trygg , kärleksfull och utvecklande miljö där de kan få sina grundbehov tillfredsställda samt utbildning, färdigheter och vägledning som kan hjälpa dem att få en önskvärd framtid.

Sedan 2016 har vi genom Koranstudiegruppen samlat in över 140,000 kronor för bygget av barnhemmet som öppnades i november 2018. Idag bor det 6 barn på hemmet och det är planerat att det så småningom ska kunna bo upp till 20 barn i huset. Pengarna går till bl.a. personalkostnader, mat, hygienartiklar, skolavgifter och kläder. Donationerna redovisas varje månad, bland annat i en Facebook grupp där alla som donerar kan vara medlemmar.

Huvudsida

En muslim - enligt Guds ord

Så hur beskrivs de tjänare som Gud är nöjd med i Koranen? Här har vi samlat en del av de egenskaper som vi uppmanas att eftersträva. Inom parentes har vi angett verserna i Koranen som beskrivningarna är tagna ifrån, kapitel- och versnummer, och uppmanar dig att kolla upp dessa själv.

DEDIKERADE TILL GUD

De minns Gud mycket. (26:227), de håller fast vid Guds bok. (7:170), de älskar Gud mer än allt annat. (2:165), deras hjärta finner ro och tillfredsställelse när de minns Gud. (13:28).

SANNINGSÖKARE

De lyssnar på det som sägs och följer sedan det bästa av det. (39:18), de följer inte det de inte har kunskap om. (17:36), de rådfrågar varandra angående sina angelägenheter. (42:38), de studerar Guds bok och lär ut den till andra. (3:79)

GÖR GOTT

De är bland de främsta med att göra gott och skyndar sig till det. (23:61), de strävar för Guds sak och är inte rädda för att bli kritiserade. (5:54), de vill inte slippa att sträva med sin egendom och liv. (9:44)

FRIDFULLA

De vill ha fred med den som önskar fred. (8:61), när en okunnig person tilltalar dem svarar de med frid. (25:63), de håller tillbaka sin vrede. (3:134), de motverkar onda handlingar med goda handlingar. (13:22).

Abrahams barn

Säg: Min Herre har lett mig till en rak väg, till den sanna tron, Abrahams rena, ursprungliga tro - han som vägrade avgudarna sin dyrkan. (16.161)

KORAN - EN FÖRTYDLIGANDE BOK

”Ska jag söka någon annan än Gud som domare när han har sänt ner till er boken förklarad i detalj? Och de som vi har gett boken vet att det har sänts ner från er Herre i sanning, så var inte bland dem som tvivlar. Er Herres ord är komplett i rättvisa och sanning. Ingen kan ändra hans ord, han är den som hör den all-vetande.” [6:114-115]

Huvudsida

DISCLAIMER

Studierna som publiceras på monoteist.se har olika författare. Den gemensamma ugångspunkten är att Koranen är det enda som har bevarats av de uppenbarelser som profeten Muhammed fick. Studierna har granskats av Koranstudiegruppens styrelse för att säkerställa att de är av god kvalitet men de representerar endast författarnas åsikter och speglar inte alla medlemmars åsikter i Koranstudiegruppen.Genom att publicera dem hoppas vi på att uppmuntra till självständig studerande av Koranen och en djupare förståelse av dess verser och budskap. Skriv gärna frågor eller kommentarer i kommentarsfältet som finns under varje studie. Må Gud den ärorikaste, den visaste öka vår kunskap och förståelse.

KONTAKTA OSS

Har du reflekterat kring Koranen och olika fördomar som finns i samhället? Har du egna funderingar? Vill vara medlem hos oss?