Arvsrätten

Ett testamente ska skrivas för föräldrarna och ens nära släktingar innan döden når oss, om vi lämnar efter oss något som är användbart/gynnande (2:180). Både kvinnor och män ska få en portion av det föräldrarna eller ens nära släktingar lämnar efter sig, och detta är obligatoriskt (4:7). Gud poängterar att det är

Män och kvinnor

  I Guds namn, den barmhärtigaste, den nådigaste: Den här studien handlar om vad som står i Koranen om kvinnor och män, likheterna och skillnaderna mellan dem, och deras olika rättigheter och skyldigheter. Att män och kvinnor är samma i grund och botten men ändå olika är en av de underbara detaljerna

Känner du igen en muslim?

Enligt Koranen ska muslimer (de som är underkastade till Gud) vara det bästa av alla samhällen, som uppmuntrar till det som är vettigt och förhindrar det som är avskyvärt (Koranen 3:110). Tyvärr är det inte den bilden som många har av muslimer idag. Även om det till en viss del beror på

Krigsetik

Det finns mycket diskussion kring Koranen om att den är en krigisk och hatisk bok som förespråkar förtryck och krig. Andra menar att Koranen innehåller två oförenliga budskap och uppmuntrar till fred och religionsfrihet i vissa verser samtidigt som den uppmanar till krig och förtryck av icke-muslimer i andra. Det vi vill

Kom inte nära de faderlösas pengar förutom på det bästa möjliga sätt tills hen når sin styrka Kuran, 6:152

När är man redo för att gifta sig enligt Koranen?

Många påstår att profeten Mohammed gifte sig med ett barn och att barngiftermål är tillåtet enligt islam. Detta påstående har sin grund i hadither, som är berättelser om profeten som skrevs ner långt efter hans död och innehåller mycket påhitt och motsägelser. Hadither bör absolut inte användas som religiös källa. Men har