Män och kvinnor

 

I Guds namn, den barmhärtigaste, den nådigaste:

Den här studien handlar om vad som står i Koranen om kvinnor och män, likheterna och skillnaderna mellan dem, och deras olika rättigheter och skyldigheter. Att män och kvinnor är samma i grund och botten men ändå olika är en av de underbara detaljerna i Guds skapelse. Syftet med den här texten är inte att ge slutgiltiga förklaringar, utan att erbjuda underlag och stimulera samtal och studier kring ämnet. Det här är våran förståelse och alla som tar del av texten är välkomna att komma med kompletteringar och rättelser. I parenteserna har vi skrivit verserna i Koranen som vi refererar till, till exempel (4:34). Siffran innan kolonet syftar på kapitlet, och siffran efter kolonet refererar till versnumret.

“O, ni människor, vi har säkerligen skapat er från en man och en kvinna och gjort er nationer och stammar för att ni ska lära känna varandra, säkerligen de mest ädla av er inför Gud är de mest gudfruktiga av er, säkerligen är Gud vetande, expert.” (Al-Quran 49:13)

Fullständig studie hittar du här Studie-om-kvinnor-och-män-pdf

Share:

Ge oss din syn på saken