Arvsrätten

Ett testamente ska skrivas för föräldrarna och ens nära släktingar innan döden når oss, om vi lämnar efter oss något som är användbart/gynnande (2:180). Både kvinnor och män ska få en portion av det föräldrarna eller ens nära släktingar lämnar efter sig, och detta är obligatoriskt (4:7). Gud poängterar att det är en plikt för de rättfärdiga att skriva ett testamente, och att det ska vara rättvist. Gud säger till oss att om mannen lämnar efter sig en fru skall hennes behov bli översedda i testamentet, i form av försörjning för frun och rätt att bo kvar i huset mannen var bosatt i, under ett års tid. På sådant sätt skyddar det kvinnor samt förser dem med ekonomiskt trygghet (2:240).

När förmögenheten delas ut enligt testamentet ska man ge en del av det man har fått till ens släktingar, de fattiga och de föräldralösa om de är närvarande och tala till dem på det sätt som är gott och rimligt (4:8).

Det kan hända att man lämnar efter sig föremål eller förmögenhet som inte har inkluderats i testamentet, och då har Gud satt regler för hur det skall fördelas.

Efter ens testamente har genomförts och all ens skuld har betalats ska resten fördelar på ett specifikt sätt mellan barnen, föräldrarna, bröderna och systrarna, om man inte var gift när man dog (4:11):

  1. Ett manligt barn ska få dubbelt så mycket som ett barn med kvinnligt kön.
  2. Om det finns endast kvinnor (inga manliga barn) mer än två, skall de ärva 2/3 av det som lämnats kvar.
  3. Om det finns endast ett kvinnligt barn ärver hon hälften.
  4. Föräldrarna ärver varsin 1/6 om den bortkomne lämnade efter sig barn. Om den bortkomne inte lämnade efter sig barn får modern 1/3, men om den avlidne hade bröder och systrar får modern endast 1/6.

I 4:12 förklarar Gud hur fördelningen ska ske om man lämnade efter sig en man eller en fru, efter att ens testamente har genomförts och all ens skuld har betalats.

  1. Om frun dör får mannen hälften av det hon lämnade efter sig om hon inte hade ett barn, men om hon hade ett barn får mannen endast 1/4.
  2. Om mannen dör skall frun få 1/4 om han inte lämnade efter sig ett barn, men om han hade ett barn får hon 1/8.
  3. Om en man dör och han hade varken en fru eller föräldrar men lämnade efter sig en bror och/eller en syster får de vardera 1/6, men om de är fler delar de på 1/3.
  4. Om en man dör och han hade varken föräldrar, barn eller fru och han har endast en syster får hon hälften, och om det är tvärtom så ärver han allt från henne.
  5. Om det är två kvinnor så ärver de 2/3, men om det finns brödrar och systrar, män och kvinnor, får en man lika mycket som två kvinnor (4:176).
Share:

Ge oss din syn på saken