DISCLAIMER - Förtydligande
Av: Koranstudiegruppen

Studierna som publiceras på monoteist.se har olika författare. Den gemensamma ugångspunkten är att Koranen är det enda som har bevarats av de uppenbarelser som profeten Muhammed fick.

Studierna har granskats av Koranstudiegruppens styrelse för att säkerställa att de är av god kvalitet men de representerar endast författarnas åsikter och speglar inte alla medlemmars åsikter i Koranstudiegruppen.

Genom att publicera dem hoppas vi på att uppmuntra till självständig studerande av Koranen och en djupare förståelse av dess verser och budskap. Skriv gärna frågor eller kommentarer i kommentarsfältet som finns under varje studie.

Må Gud den ärorikaste, den visaste öka vår kunskap och förståelse.

I Guds namn, den barmhärtigaste, den nådigaste

“Det är inte så att en människa, som Gud har gett skriften och visdomen och profetskapet, därefter ska säga till människorna ‘var tjänare till mig vid sidan av Gud’. Istället bli Guds hängivna tjänare med det som ni har lärt ut av skriften och med det som ni har studerat”[3:79]