MÄN OCH KVINNOR
Av:Tina Vikor & Marcin Sedera

En grundläggande studie av Koranens budskap om kvinnor och män
I Guds namn, den barmhärtigaste, den nådigaste: “O, ni människor, vi har säkerligen skapat er från en man och en kvinna och gjort er nationer och stammar för att ni ska lära känna varandra, säkerligen de mest ädla av er inför Gud är de mest gudfruktiga av er, säkerligen är Gud vetande, expert.”[49:13]

Den här studien handlar om vad som står i Koranen om kvinnor och män, likheterna och skillnaderna mellan dem, och deras olika rättigheter och skyldigheter. Att män och kvinnor är samma i grund och botten men ändå olika är en av de underbara detaljerna i Guds skapelse.

Syftet med den här texten är inte att ge slutgiltiga förklaringar, utan att erbjuda underlag och stimulera samtal och studier kring ämnet. Det här är våran förståelse och alla som tar del av texten är välkomna att komma med kompletteringar och rättelser.

I parenteserna har vi skrivit verserna i Koranen som vi refererar till, till exempel (4:34). Siffran innan kolonet syftar på kapitlet, och siffran efter kolonet refererar till versnumret.

Innehållsförteckning
 • Jämlikhet och grundläggande skillnader mellan män och kvinnor
 • Äktenskap
 • Skilsmässa
 • Barn ska kallas efter sina förfäder
 • Myten om att män är pålitligare än kvinnor
 • Arvsrätten
 • Kläder
 • Ska kvinnor hålla sig i sina hem?
 • Okyskhet
 • Kvinna för en kvinna, man för en man
 • Ma malakat aymanukum
 • Förslag för vidare studier
 • Källor

Laddaner hela studien här