VÄLGÖRENHETSARBETE RAPPORT 2016
Av: Koranstudiegruppen

Sedan vi började för två år sedan har Koranstudiegruppen totalt skickat 82 561 kr för välgörenhet . Av det totala summan har 46 100 kr gått till Benevolent Hearts i Gaza och 36 461 kr har gått till Uhuru Neli Youth and Children Home i Tazania.

Under 2016 har vi skärpt kontrollen av välgörenheten som vi delar ut, genom att samla in kvitton och annan typ av bevis och ha mer kontinuerlig kontakt med de ansvariga. Föreningen har under verksamhetsåret delat ut 39 251 kr i välgörenhet - 20 500 kr till Benevolent Hearts i Gaza och 18 751 kr till Uhuru Neli Youth and Children Home i Tanzania, inklusive överföringskostnader. Välgörenheten har gått till:

  • Operation till en kvinna i Gaza
  • Skor till barn i Gaza
  • Bygget av barn- och ungdomshemmet i Tanzania (bl.a. installation av säkerhetsgaller för dörrar och fönster)
  • Skolavgifter för en gymnasieelev samt skoluniformer och skolmaterial för barn i Tanzania
  • Mat, tvål och medicinsk behanding till barn i Tanzania


Bilder från Gaza
Benevolent Hearts i Gaza


Project Gaza´s winter appeals 2 with Koranstudiegruppen


Bilder från Tanzania
Uhuru Neli Youth and Children Home


Förberedelse inför planteringen av majs vid barnhemmet så att de ska kunna vara självförsörjande till så stor del som möjligt.


Även om huset inte är färdig har fönstren, dörrarna och säkerhetsgallren installerats.


Cecilia flyttat in i huset med en av pojkarna som hon tar hand om, bland annat för att vakta materialet som finns vid huset.


Byggmaterial till huset, 350 blockar


Jobbar med elektriciteten


Byggmaterial till fönstret, järnrullar och ståltrådnät


Jobbar med att bygga ihop fönstret


Installerad fönster


Cementering av golvet