Haram enligt Koranen

I Guds namn, den barmhärtige, den nåderike
”O ni som tror, förbjud inte de goda sakerna som Gud har gjort lagligt för er och överträd inte, sannerligen älskar Gud inte överträdarna. Och ät av det som Gud har försörjt er med, lagligt och gott, och vörda Gud, den som ni tro på.” (5:87-88)

Vad är HARAM (okränkbart) enligt Koranen?

Ordet haram på arabiska betyder: det som man inte får kränka, heligt, förbjudet. Det kan handla både om något som man inte får göra och något som man bör göra. Detta kan vi se i till exempel vers 6:151 där Gud har gjort det haram att man ska vara god mot sina föräldrar och det betyder inte att det är förbjudet att vara god mot sina föräldrar, utan tvärtom. Vi har valt att översätta ordet haram till okränkbart på svenska, eftersom det betyder att något har gjorts till en regel som man inte får kränka.

Här listar vi det som Gud har gjort okränkbart i Koranen och vi har delat upp det i två kategorier: det som man inte bör göra och det som man bör göra. Det här är bara en lista över det som Gud har gjort haram och vi rekommenderar att alla studerar mer på djupet vad de olika okränkbara reglerna innefattar.

Vad får man inte göra?

 • TILLSKRIVA PARTNERS TILL GUD (6:151)
 • SÄGA OM GUD DET MAN INTE VET (7:33)
 • BRYTA ETT FÖRBUND MED GUD (6:152)
 • ÖVERTRÄDA PÅ ANDRA MÄNNISKOR UTAN RÄTT (7:33) TA RÄNTA (2:275)
 • NÄRMA SIG ”FAHISHA” (GROV OANSTÄDIGHET), VARE SIG DET ÄR SYNLIGT ELLER DOLT (6:151)

Fahisha enligt Arabic-English lexicon av Edward William Lane betyder: äckligt beteende, oanständigt/omoraliskt beteende, grov övertrassering av rättfärdighet.

 1. GIFTA SIG MED DE FÖLJANDE PERSONERNA:
 • ens mor, dotter, syster, faster, moster, brorsdotter, systerdotter, kvinnor som har ammat er, barn som har ammat från samma kvinna som ni, mor till ens fru, dotter till ens fru som man har haft sexuell relation med, genetiska sons fru, att vara gift med två systrar samtidigt, gifta kvinnor (4:23)
 • för en troende att gifta sig med en äktenskapsförbrytare (24:3)

2. SYNDA (7:33)

Dessa handlingar klassas som synder enligt koranen:

 • Enligt 2:173 när du har begått något som klassas som Haram (förbjudet) har du också begått en synd (ithm)
  Manipulation av ett testamente (2:182)
 • Konsumera olagligt andra människors egendom och muta myndigheter för att åstadkomma målet (2:188)
 • Det finns stor synd I hasardspel och alkohol (2:219)
 • Att ta tillbaka det man har gett sin fru förutom om hon har gjort grov oanständighet (4:20)
 • Att sätta upp idoler vid sidan av Gud är en STOR SYND (4:48)
 • Att hitta på lögner om Gud
 • Beskylla en oskyldig för en synd eller fel man har själv gjort
 • Anklaga en oskyldig man/kvinna för att ha varit otrogen (24:11)
 • Att skada troende män/kvinnor för något annat än vad de har förtjänat (33:58)
 • Vi ska undvika att anta saker för att vissa antaganden är synd (49:12)
 • DÖDA EN PERSON FÖRUTOM MED RÄTTA (6:151, 17:33, 25:68) DÖDA SINA BARN AV RÄDSLA FÖR FATTIGDOM (6:151)
 • RÖRA DE FÖRÄLDRALÖSAS EGENDOM FÖRUTOM OM MAN HAR EN RIKTIG GOD ANLEDNING TILL DET (6:152)

3. ÄTA DESSA:

 • kadaver
 • djur som blivit strypt, ihjälslaget, fallit från höjd, stångats till döds, blivit äten av vilda djur förutom det som man hunnit slaktat,
 • det som har blivit offrat på stenaltare
 • dela upp maten genom chansspel
 • rinnande blod
 • griskött
 • det som dedikerats till någon annan än Gud (6:145, 5:3, 16:115)
 • Men det är ingen synd för dem som befinner sig i situationer där de är tvungna att äta det (2:173).

4. KRIGA UNDER DE FYRA OKRÄNKBARA MÅNADERNA (2:217, 9:2, 9:36)

Men man får kriga under en helig månad om någon hindrar människor från Guds väg, förnekar Gud och hindrar folk från att komma till Masjid Al-Haram (den okränkbara moskén i Mecca) och driver människorna därifrån (2:217)

5. JAGA PÅ LAND NÄR MAN ÄR UNDER VALLFÄRD (5:96)

Man får jaga i havet, alltså fiska

I Guds namn, den barmhärtige, den nåderike
”Och yttra inte lögner med era tungor att ’det här är tillåtet (halal)’ och ’det här är okränkbart (haram)’ för att på så sätt hitta på lögner om Gud. Sannerligen, de som hittar på lögner om Gud kommer inte att lyckas. De kommer att få en tillfällig njutning och sen kommer de få ett smärtsamt straff.” (16:116-117)

Vad bör man göra?

 • VARA GOD MOT SINA FÖRÄLDRAR (6:151)
 • VÄGA RÄTTVIST OCH GE FULLT MÅTT NÄR MAN UTFÖR HANDEL (6:152)
 • VARA RÄTTVIS NÄR MAN TALAR ÄVEN OM DET GÄLLER EN SLÄKTING (6:152)

I Guds namn, den barmhärtige, den nåderike

”Säg: vem har förbjudit utsmyckningen från Gud som han har producerat för hans tjänare och det goda av försörjningen? Säg: det är till för dem som tror i det här livet och exklusivt för dem på återuppståndelsens dag. På så sätt förklarar vi tecknen för människor som vet.” (7:32)

Share:

Ge oss din syn på saken